پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

استوری سلام بر حسین

  • ۵۶

کلیپ استوری ویژه عزاداری محرم

  • ۴۴

استوری به مناسبت روز عاشورا - امام حسین (ع)

  • ۵۰

نجات دین آرمان نهایی امام حسین(ع)

  • ۵۳

آرمان های قیام عاشورا از زبان امام حسین(ع)

  • ۵۶

فرهنگ عاشوریی در نگاه عقل و دین

  • ۴۱

هدف قیام سیداشهداء(ع)

  • ۴۰

قیام عاشورا در آینه عقل و دین

  • ۴۰