پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

دست نیازم

  • ۴۳۷

عکس نوشته دست نیازم را بسوی تو دراز میکنم یا حسین علیه السلام