مجله آموزشی سفیر هدایت

مجله سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

اهمیت ایثار

  • ۶۸۳

اهمیت ایثار

ایثار و از خود گذشتگی یکی از پایه های اساسی زندگی مشترک است که حفظ یک زندگی، بدون آن، تقریبا ناممکن است.

نویسنده : فواد فلاح