پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

اهمیت ایثار

  • ۴۸۰

اهمیت ایثار

ایثار و از خود گذشتگی یکی از پایه های اساسی زندگی مشترک است که حفظ یک زندگی، بدون آن، تقریبا ناممکن است.

نویسنده : فواد فلاح