پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

جهاد زن

  • ۵۰۰

جهاد زن

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: جهاد زن مواظبت، مراقبت و نگهداری از شوهر است.
نویسنده : فواد فلاح