مجله خبری سفیر هدایت

مجله سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، علمی

چقدر به همسرمان محبت کنیم؟ (عکس نوشته)

  • ۶۴۲

چقدر به همسرمان محبت کنیم؟ (عکس نوشته)

زن و شوهر هر چه بیشتر به هم محبت کنند. زیادی نیست. آنجایی که محبت هر چه زیادتر شود، ایرادی ندارد، محبت زن و شوهر است. مقام معظم رهبری، 9/1/1377
نویسنده : سمیه حسین پور صالح بابری