مجله آموزشی سفیر هدایت

مجله سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

تسکین خاطر (دلنوشته برای #همسرخوبم )

  • ۶۱۳

تسکین خاطر (دلنوشته برای #همسرخوبم )

پروین اعتصامی: خرم آنکس که در این محنت گاهخاطری را سبب تسکین است خانم خوبم! اگرچه گاهی با خستگی آمدم منزل، ولی استقبال و خوش رویی شما باعث تسکینم شد. متشکرم
نویسنده : مدیر سایت