مجله خبری سفیر هدایت

مجله سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، علمی

پاسخ به شبهات

  • ۵۴۲

باسلام 
درمورد شبهاتی که در مورد حضرت زهرا (س) وارد می کنند  شهادت ایشان است که می گوینددر این قرن به تاریخ اضافه شده 
ما به این شبهه با یک جمله جواب می دهیم که اگر سواد خواندن و نوشتن دارید به کتاب "منهاج السنه" جلد۴ص ۲۲۰از ابن تیمیه که اورا خدا وپیغمبر خود می دانندرجوع کنند که در آنجاآمده
"کبس بیت فاطمه (س)
یعنی عوامل خلیفه وقت به زور وارد خانه پیغمبر شدند 
واین خط بطلانی بر کل وهابیت وخلافت شان می باشد