تبلیغ دین

  • ۹۱۸
تبلیغ دین

تبلیغ دین از آغاز اسلام ، مورد توجه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بوده ؛ ایشان اشخاص و گروه هایی را برای تبلیغ دین به مناطق و قبایل مختلف اعزام می کردند تا پیام خدا را به مردم برسانند .

برای نمونه ؛ خود حضرت در یک سفر تبلیغی به طائف رفتند ، ایشان در سفری حضرت علی علیه اسلام و بار دیگر معاذ بن جبل را برای تبلیغ دین به یمن اعزام کردند ، گروهی از مسلمانان ممتاز که حافظان قرآن و سخنان پیامبر و آشنا به احکام بودند ، با دستور پیامبر، برای تبلیغ دین و بیان عقاید اسلامی به قبایل و مراکز جمعیت رفتند و عده ای از آنها به شهادت رسیدند.

مبلغان جهادی ، با تبلیغ دین از سیره پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی می کنند و از فضیلت های تبلیغ دین بهره مند می شوند ؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی نورانی فرمودند : « دعوت کننده‌ای نیست که دعوت به هدایت کند؛ مگر آنکه هم‌سان با پاداش آن که از او پیروی می‌کند پاداش خواهد داشت بی‌آنکه چیزی از پاداش آن پیروی‌کنندگان کاسته شود . » [۱]

در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ؛ مبلغان دینی به عنوان بهترین مسلمانان معرفی شده اند ، می فرمایند: « بهترین امّت من کسی است که به سوی خداوند متعال فرا خوانَد و بندگانش را با او دوست سازد » .[۲]

با توجه به حیله های استعمارگران برای ترویج شبهات در مبانی دینی برای کم فروغ ساختن نور اسلام و دلسرد کردن مسلمانان و فاصله گرفتن از دین ؛ تبلیغ دین در این عصر اهمیت زیادی دارد و رسالت بزرگی بر دوش مبلغان جهادی که عمل به آن پاداش بزرگی دارد.

[۱] شهید ثانی، منیة المرید، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، ۱۴۰۹، ص۱۰۲.
[۲] سیوطی، جلال الدین، الجامع الصغیر، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۹۸۱، ج۱، ص۶۱۵

محبوب ترین مطالب

پربحث ترین مطالب

نظرات خوانندگان