پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

فداکاری، درس عاشورا

  • ۴۲۸

عکس نوشته عاشورا درس می هد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد.