متن کوتاه دعا برای زائرها...

  • ۶۲۵

متن کوتاه

دعا برای زائرها...

دقیقا اونجایی که امام صادق میگه دعا کنندگان زائران حسین توی آسمون، از دعا کنندگان زائرانش روی زمین بیشتره، بعد همون موقع شروع میکنه واسه زائرها دعا کردن! آدم دلش میخواد بره کربلا بغل حرم یه خونه بگیره، تمام عمرش را همونجا زندگی کنه