پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

متن کوتاه از راه دور آمده ام

  • ۴۳۸

متن کوتاه

عباس جان ، از راه دور آمده ام به دیدنت، چه میشود که دو قدم همراهی ام کنی ، مثلا از حرم خودت تا حرم حسین ....
ما عاشقان تنها امیدمان، این است که حسین(ع) طردمان نکرد....

نویسنده : حسام سعیدی گراغانی