مجله خبری سفیر هدایت

مجله سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، علمی

متن کوتاه از راه دور آمده ام

  • ۵۲۶

متن کوتاه

عباس جان ، از راه دور آمده ام به دیدنت، چه میشود که دو قدم همراهی ام کنی ، مثلا از حرم خودت تا حرم حسین ....
ما عاشقان تنها امیدمان، این است که حسین(ع) طردمان نکرد....

نویسنده : حسام سعیدی گراغانی