مجله خبری سفیر هدایت

مجله سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، علمی

موشن گرافی پرستار موکب

  • ۶۰۵

موشن گرافی روایت پرستاری که سال های قبل در راهپیمایی اربعین شرکت می کرده اما امسال به خاطر شیوع کرونا نمی تونه شرکت کنه ...
نویسنده : مؤسسه هنری منجی