پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

موشن گرافی پرستار موکب

  • ۴۷۷

موشن گرافی روایت پرستاری که سال های قبل در راهپیمایی اربعین شرکت می کرده اما امسال به خاطر شیوع کرونا نمی تونه شرکت کنه ...
نویسنده : مؤسسه هنری منجی