دینداری و محبت به خدا در ایام کرونایی

  • ۷۴۵

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

  زندگی بدون عشق ورزیدن به خدا، تهی و پوچ است؛ آنکه در سینه خود عشق الهی دارد لحظه‌لحظه از تلخ و شیرین دنیا لذت می‌برد چون همه را از طرف معشوق می‌بیند؛ دیوار کوچه لیلی سر هرکسی را بشکند دردآور است جز سر مجنون، مجنون از این سرشکستگی استقبال می‌کند و چشمه محبتش بیشتر می‌جوشد. ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش دل‌های دین‌داران واقعی و عاشقان الهی، در روزهای کرونایی، هرچند سرشکسته باشند؛ اما از محبتشان به خدا کاسته نمی‌شود، بلکه بر محبت خود می‌افزایند؛ البته درک این معنا برای غریبه‌ها سخت و دشوار است.
نویسنده : م.ش