پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

ایستادگی در برابر ظلم

  • ۴۵۵

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

متن ادبی

ایستادگی در برابر ظلم


رهایی از ظلم و ایستادگی با تمام قدرت در برابر ظالمان نکته کلیدی برای رهاشدن از چنگال های ظلم و استکبار است؛ امام حسین علیه السلام نمونه ای راستین برای مقابله با ظلم و سازش ناپذیری با ذلت و استکبار است؛ مرگ با عزت همواره بهتر از زندگی با ذلت است؛ در واقع همه ی ملت های ستمدیده باید با الگوبرداری و‌پیروی از روش امام حسین علیه السلام با تمام قوا حتی با از دست دادن جان خود و عزیزانشان در برابر ظلم و ظالم بایستند؛ به امید آن روز که ریشه ی تمام ظلم ها و ظالمان جهان کنده شود.

نویسنده : فاطمه اسماعیلی