قدرت دریایی ایران و تعجب پایگاه آمریکایی

  • ۶۰۵

گزارش یک پایگاه خارجی درباره قدرت دریایی ایران

قدرت دریایی ایران و تعجب پایگاه آمریکایی/ دو نیرو، دو استراتژی؛ تفاوت نیروی دریایی ارتش و سپاه در چیست؟

سپاه حسین (ع)

  • ۶۲۴