پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

فداکاری، درس عاشورا

  • ۲۸۲

عکس نوشته عاشورا درس می هد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد.
logo-samandehi

پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

زبان های زیر بزودی راه اندازی می گردد