پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

بازیگری و تماشاگری

  • ۲۷۷

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

گاهی می گویند که واقعه عاشورای امام حسین علیه السلام مربوط به 1400 سال قبل است و به ما چه ربطی دارد؟ همه ما در مسیر و معرَض دوگانگی های زندگی قرار داریم همچنان که گذشتگان و آیندگان داشتند و دارند؛ چون به زندگی با هویت و خوشبختی و با شرافت نیاز داریم به حسین علیه السلام و اصول انسانی کار او و یارانش نیاز داریم؛ چه کسی می تواند ادعا کند که من در زندگی روزه مره در معرض عدالت یا بی عدالتی، شرافت یا بی شرفی، ظلم کردن یا ظلم پذیرفتن نیستم؟! ما همانند همه آدمیان در همه حوادث زندگی به نوبه خود بازیگریم و باید انتخاب کنیم و صرفا تماشاگر نیستیم؛ پس اتفاقات پیرامون ما اسبابِ عبرت ماست نه وسیله تفریح و پر کردن اوقات فراغت.
نویسنده : رضا کمندلو

 

logo-samandehi

پایگاه جامع تبلیغ سفیر هدایت

گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

زبان های زیر بزودی راه اندازی می گردد