پایگاه سفیر هدایت

قرارگاه سایبری گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

اعضای گروه سفیر هدایت

 دکتر فرید اکبری ناصرفرهاد صفائی شکور

ستار جاویدحیدر جاوید

بلال اسکندریعلی پیرزاده

هادی قهرمانی پورهادی قهرمانی پور

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.