پایگاه سفیر هدایت

قرارگاه سایبری گروه فرهنگی تبلیغی سفیر هدایت

اپلیکیشن سواد رسانه ای

  • ۴۰

استارتاپ چالش و راهکار ها ۱

  • ۱۱۳

سواد رسانه با بیان سید جواد میرحسینی لاکانی

  • ۶۱

اثرات منفی شبکه های اجتماعی بر نوجوانان

  • ۸۵